Puls

LifePuls

Merkur

Mada je Merkur planet koji je  najbliži Suncu, temperatura se na njemu najčešće je ispod ništice. Merkur ima jako rijetku atmosferu, toliko rijetku da se često misli da je uopće nema, pa ne postoji ništa što će toplinu zarobiti na površini. Zato je tamna strana Merkura, ona suprotna od Sunca, ekstemno hladna te je Merkur planet nepogodan za život čovjeka na njemu.