Puls

LifePuls

Hermetika sedam principa

7 Principa hermetike

I. Princip mentalnosti
“Sve je Um; Svemir je Mentalan, ili projekcija Uma”
II. Princip saglasnosti
“Kako je gore, tako je dole; kako je dole, tako je gore.”
III. Princip vibracija
“Ništa ne stoji; sve se kreće; sve vibrira”
IV. Princip polarnosti
“Sve je Dvojno; sve ima polarnost; sve ima suprotnost polova; istovetno i različito je jednako;
suprotnosti su po prirodi iste, ali drugačije po stepenu; krajnosti se susreću; sve su istine poluistine;
svi se paradoksi mogu pomiriti.”
V. Princip ritma
“Sve se kreće gore-dole; sve ima svoje plime i oseke; sve se stvari uzdižu i padaju; njihanje klatna
se odražava u svemu; količina njihanja udesno jednaka je količini njihanja ulevo; ritam sve
izjednačava.”
VI. Princip uzroka i posledice
“Svaki uzrok ima svoju posledicu; sve se dešava skladno Zakonu; slučajnost je ime neotkrivenog
zakona; postoje mnogi nivoi uzročnosti, ali ništa ne može izbeći Zakonu.”
VII. Princip pola
“Pol je u svemu; sve ima svoje muške i ženske principe; pol se manifestuje na svim nivoima.”

Hermetika je religijsko- magijska sekta kao i zbirka drevnih tekstova o božanskoj mudrosti, alkemiji i magiji. Hermes Trismegistus,  je, kako se smatra, autor ovih tekstova. On je više mitski nego stvaran, kombinacija bogova Hermesa i Thotha.