Puls

LifePuls

Kip slobode

Kip slobode je  čuveni američki simbol, ova gigantska statua je napravljena u Francuskoj, a do New Yorka je transportovana brodom rastavljena u 350 dijelova. Dočekao je na tisuće i tisuće stoina doseljenika iz Europe koji su uzurpirali indijanski kontinent donoseći sa sobom zlo i naopako ubivši 56.000 milijuna Indijanaca pri kolonizaciji teritorija koji su nazvali Amerika.