Puls

LifePuls

Naša planeta

Zemlji ne treba 24 sata da se okrene oko svoje osi. Precizno, treba joj 23 sata, 56 minuta i 4 sekunde. Astronomi ovo zovu ‘zvjezdani dan’ ili  ‘siderički dan’, dok se razdoblje od 24 sata zove sunčani ili sonodički dan. Razlika između zvjezdanog i sunčanog dana nastaje zbog toga što se Zemlja osim oko svoje ose okreće i oko Sunca, te svaki dan prevali 1/365 dio tog puta. Zbog toga se svaki dan promijeni ugao Zemlje koji nadoknadi preostale 4 minute.