Puls

LifePuls

Što su simboli

Simboli igraju ključnu ulogu u ljudskoj komunikaciji. Služe kao sredstvo za izražavanje složenih ideja, emocija i kulturnih vrijednosti. Simboli su predmeti, slike, riječi ili geste koje predstavljaju nešto izvan njihovog prividnog doslovnog značenja. Oni mogu prenijeti komplicirane koncepte na sažet i dojmljiv način.Ključni su u ljudskoj komunikaciji jer nam pomažu da izrazimo misli i osjećaje koje riječi same možda ne mogu uvijek uhvatiti. Simboli služe kao univerzalni jezik koji nadilazi kulturne granice, omogućavajući ljudima iz različitih pozadina da učinkovito komuniciraju i razumiju jedni druge te graju ključnu ulogu u međukulturalnoj komunikaciji pružajući i olakšavajući razumijevanje među ljudima s različitim perspektivama i iskustvima. Simboli su moćni alati za neverbalnu komunikaciju, omogućujući pojedincima da prenose emocije, namjere i značajne društvene znakove bez upotrebe riječi koje inače svakodnevno upotrebljavamo za komunikaciju. Od izraza lica do gesta ruku, simboli obogaćuju naše interakcije i ojačaju međuljudske veze. Po Jungu simbol je izrazito zamršena pojava; simbol nije ni racionalne ni iracionalne prirode, te je s jedne strane razumu posve jasna, dok ga s druge strane ostavlja u mraku. Za primjer uzimamo simbol križa: Jedan od najpopularnijih vjerskih simbola širom svijeta. Ovaj simbol u kršćanstvu je došao u centar pažnje nakon što je rimski car Konstantin prihvatio kršćanstvo. Međutim, simbol je postojao mnogo prije Isusa Krista i bio je upotrebljavan kao motiv ukrašavanja drugim simbolima, ali i kao sredstvo za mučenje. Simbol svastike: Svastika je poznata od pradavnih vremena u hinduizmu i predstavlja boga Višnu, u taoizmu predstavlja vječnost, a u budizmu predstavlja element Zemlje. Svastika je zapravo pozitivan simbol koji su nacisti poslije zloupotrijebili kao svoj zaštitni znak te je nekako kao takva ostala više poznata, a manje kao što je njezino istinsko značenje. Prikaz simbola je bio prvi kreativni izraz čovjeka, sa željom da zabilježi nešto što je vidio, primijetio, doživio, iskusio, osjetio ili da iza sebe ostavi neku poruku. Vizualni simboli obuhvaćaju ikone, crteže i znakove koji predstavljaju informacije putem slika, prikaza ili na neki drugi način. Uključuju naša vizualna osjetila te poboljšavaju naše razumijevanje i percepciju svijeta. Simboli su nezamjenjivi u predstavljanju apstraktnih koncepata kao što su ljubav, pravda i sloboda, prevođenje nematerijalnih ideja u opipljive oblike koji su u skladu s našim emocijama i umom.